Hoe wordt het vakantiegeld berekend ?

Omzetten vakantiedagen

De vakantiedagen die worden meegedeeld door de kas zijn altijd uitgedrukt in arbeidsstelsel (5), voltijds.

De werkgever is bevoegd om deze om te zetten naar de tewerkstelling van de arbeider op het moment van de opname van de vakantie. De wettelijke vakantie dient in alle gevallen te worden beperkt tot 4 weken maximum.

En omzettingstool is ter beschikking op de wesite van de RJV.

Al uw vragen op de website van RJV.